Jung Yong Hwa z CNBLUE přispívá na podporu dětí s postižením

 Jung Yong Hwa z CNBLUE přispívá na podporu dětí s postižením

CNBLUE Jung Yong Hwa poskytl promyšlený dar.

Na oslavu letošního Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením 3. prosince věnoval Jung Yong Hwa dar ve výši 50 milionů wonů (přibližně 44 620 USD) nadaci Miral Welfare Foundation a požádal, aby byla použita pro děti s postižením.

V souladu s jeho žádostí bude dar použit na úhradu lékařských účtů a životních nákladů pro děti se zdravotním postižením z rodin s nízkými příjmy.Miral Welfare Foundation provozuje 46 zařízení a sedm poboček pro zdravotně postižené a seniory. Provádí také projekty mezinárodní spolupráce v 18 zemích s cílem zajistit péči o děti, zdravotní péči a pomoc při mimořádných událostech.

Jung Yong Hwa soustavně přispívá a dobrovolně pomáhá těm, kteří to potřebují v Koreji i v zahraničí. V roce 2014 věnoval zpěvák a herec veškerý zisk ze své vlastní skladby „Star, You“ a také se zapojil do filantropických aktivit se svým fanklubem.

Jung Yong Hwa v současnosti slouží v armádě jako voják v aktivní službě u 702. speciálního útočného pluku. On narukoval dne 5.3.2018 a bude vyřízena 4.12.2019.

Zdroj ( 1 )